Convocator AGA 27.04.2021

CONVOCATOR

In conformitate cu Decizia nr. 1/16.04.2021 a Consiliului Director al FEDERATIEI ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DIN DOMENIUL APEI, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor Federatiei pentru data de 26.04.2021, ora 10.00

In cazul in care la data si ora mentionata nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala a Asociatilor este reconvocata pe data de 27.04.2021, ora 10.00

Mentionam ca, in conditiile restrictiilor in vigoare adoptate in scopul prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirusul Covid-19, sedinta se va desfasura in format electronic, dupa urmatoarea procedura:

  • Materialele de sedinta si toate documentele ce urmeaza sa fie supuse aprobarii vor fi trimise prin posta electronica tuturor membrilor la data de 20.04.2021
  • Membrii Federatiei vor putea formula observatii, obiectii, comentarii, amendamente pana la data de 22.04.2021
  • Adunarea Generala a Asociatilor se va desfasura pe platforma electronica ZOOM la data de 04.2021 la ora 10.00. ID-ul si parola vor fi comunicate in timp util.

Ordinea de zi a sedintei va fi urmatoarea:

1.Aprobarea Raportului cenzorului Federatiei pe anul 2020.

2.Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director si a descarcarii de gestiune pe anul     2020.

3.Aprobarea situatiilor financiare ale Federatiei pe anul 2020.

4.Aprobarea bugetului Federatiei pe anul 2021.

5.Diverse

 

Aceasta va putea fi completata si ulterior daca vor aparea probleme de competenta AGA.

 

PRESEDINTE

Vasile Daraban