CONVOCATOR

În conformitate cu Decizia nr. 1/13.04.2020 a Consiliului Director al FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DIN DOMENUL APEI, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților Federației pentru data de 27.04.2020.

Menționăm că, în condițiile restricțiilor în vigoare adoptate în scopul prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul COVID-19, ședința se va desfășura în format electronic, după următoarea procedura:

– materialele de ședință și toate documentele ce urmează să fie supuse aprobării vor fi
trimise prin poșta electronică tuturor membrilor la data de 14.04.2020;

– membrii Federației vor putea formula observații, obiecții, comentarii, amendamente până 
la data de 22.04.2020, ora 14:oo;

– în data de 23.04.2020 materialele de ședință și toate documentele ce urmează să fie supuse
aprobării, cu modificările și amendamentele formulate de membrii Federației și însușite de
inițiatori, vor fi re-trimise prin poșta electronică membrilor Federației;

– membrii Federației își vor exprima votul (acord, dezacord, abținere) prin poșta electronică 
până la data de 27.04.2020, ora 14:oo. Menționăm că în lipsa unui vot din partea dumneavoastră,
vom considera în mod tacit votul dumneavoastră ca fiind favorabil.

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. Prezentarea Raportului cenzorului Federației pe anul 2019.

2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director și a descărcării de gestiune pe anul
2019.

3. Aprobarea situațiilor financiare ale Federației pe anul 2019.

4. Aprobarea bugetului Federației pe anul 2020.

5. Diverse.

Aceasta va putea fi completata și ulterior dacă vor apărea probleme de competența AGA.

PREȘEDINTE

Vasile Daraban

⇓CONVOCATOR format pdf