PARTENERI

Parteneri

  Având în vedere interesul comun în creşterea calităţii şi dezvoltarea continuă şi durabilă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, asigurarea unui climat optim pentru funcţionarea în condiţii corespunzătoare a raporturilor instituţionale dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, operatorii serviciilor şi celelalte instituţii şi organizaţii cu activitate în domeniu, FADIDA a semnat parteneriate în scopul derulării unor programe/activităţi/acţiuni comune, asigurarea unui schimb de experienţă/informaţii continue, susţinerea şi sprijinirea demersurilor care au implicaţii asupra părţilor partenere şi a membrilor acestora, pe principiile egalităţii şi al avantajului reciproc.