Dezvoltări actuale în domeniul gestiunii apelor subterane urbane

În data de 28.11.2019, FADIDA a participat la Conferinţa Dezvoltări actuale în domeniul gestiunii apelor subterane urbane, organizată de APPFE în colaborare cu UTCB-Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

În cadrul primei sesiuni a Conferinţei s-au prezentat și discutat diferite aspecte și probleme legate de apa subterană din mediul urban și interacțiunea acesteia cu infrastructura urbană, iar în cadrul celei de-a doua sesiuni a Conferinţei s-au discutat aspecte privind securitatea apelor subterane utilizate ca surse pentru sistemele de alimentare cu apă în țările în curs de dezvoltare.