Legistație

Legislație aplicabilă activităţii şi funcţionarii FADIDA:

  1. OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare.
  2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
  3. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificări.
  4. Legea 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată cu modificări.