Membrii FADIDA sunt asociațiile de dezvoltare intercomunitară din domeniul apei, avand rol de piloni în actualul mecanism instituțional și în dezvoltarea durabilă a sectorului de apă și apă uzată.

DESPRE ASOCIAȚIILE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

  Actuala structură instituțională din sectorul de apă și de canalizare a apărut odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, când regionalizarea serviciilor de apă și de canalizare s-a impus ca o necesitate atât din punct de vedere al conformării cu standardele de calitate europene precum și din considerente economice, sub aspectul reducerii costurilor de operare și a asigurării investițiilor și a strategiei de dezvoltare pe termen lung a sectorului de alimentare cu apă și apă uzată fiind, de altfel, și o condiție de accesare a fondurilor europene.

În scopul regionalizării, au fost create cele trei elemente instituționale cheie:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – mandatată de către membrii săi (autorități administrativ teritoriale) pentru a exercita pentru şi în numele lor atribuțiile şi responsabilitățile legate de serviciile acestora de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi drepturi de control asupra OR.

ADI a fost conceput ca principalul interlocutor pentru OR, ca interfață de discuții și cu rol de coordonare și control eficient, reprezentând interesele comune ale membrilor săi, în principal în ceea ce privește serviciile de apă și de canalizare, respectiv: 

  • Strategia comună de dezvoltare;
  • Semnarea și monitorizarea contractului de delegare;
  • Politica tarifară;  
  • Controlul serviciilor și performanțelor operatorului regional.

 

Operatorul Regional (OR) – o societate comercială eficientă și capabilă din punct de vedere tehnic și financiar să dezvolte, să mențină și să exploateze infrastructura din zona lui de operare, cu capital social public, înființată de toți sau de o parte din membrii ADI și căruia i s-a atribuit în mod direct contractul de delegare a gestiunii, cu condiția respectarii regulilor „in-house”, și anume:  (1) exercitarea controlului direct și exclusiv a UAT-urilor care deleagă activități asupra operatorului (criteriul controlului similar); (2) OR desfășoară exclusiv activități de alimentare cu apă și canalizare pe aria teritorială a UAT-urilor care i-au delegat activitățile respective în cadrul contractului (criteriul activității exclusive); (3) capitalul OR este exclusiv public, al UAT-urilor din aria de delegare.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor – contractul unic prin care unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale, membre ADI, toate sau o parte acționari OR, deleagă împreună, prin ADI, gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de canalizare către OR.

În prezent, regionalizarea serviciilor de apă și de canalizare la nivel național este în proces de desfășurare.

MEMBRI FADIDA

Piata I.C.Bratianu nr. 1, ALBA IULIA, CUI 15572914

ARAD, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, CIF -24986974

Strada Constantin Brâncoveanu Bl. B3-B4 Mezanin, Pitești, Judetul Argeș, CIF 24762268

Str. Henri Coandă, nr. 2, casa 3, cam.1; Bacău; C.U.I 25404764

Str. Cuza Vodă Nr. 2, Judetul: Botoşani, CUI 16786339

Str. 1 DECEMBRIE 1918 , RESITA, Judet Caras-Severin, CUI 24989997

Str. Progresului, bloc BBB, etaj 2, Călărași, Cod Fiscal 15559885

Str. Unirii, nr. 3, Zalău, judetul Sălaj, Cod fiscal: 15591479

Str. Bánki Dónáth nr. 27, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, C.I.F.: 25487212

Adresa TRICOLORULUI 1 , TIRGOVISTE, Cod Postal: 130060

Craiova, str. Calea Unirii, nr. 19, Palatul Administrativ, Cam. 130, cod fiscal 22995020

Str. Bucuresti, Bl. 114, sc. B, Mezanin, Giurgiu, cod fiscal 21578512

Adresa CETATII 1 MIERCUREA CIUC, jud. Harghita, CUI 24886339

Str. Cuza Voda, nr. 23, Petrosani, CUI 7392416

Str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iasi, CIF 17813814

BDL. DUNARII NR.7I ,ET.2 CAM 4, Voluntari, jud. Ilfov, CUI 27824896

Str. Gheorghe Sincai, nr. 46, Baia-Mare, cod postal 430311, cod fiscal 14274570

P-ta Marasesti nr. 13/A, Targu-Mures, 540327, cod fiscal 24231886

Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4, Palatul Administrativ, Camera 629,

Str. Stefan cel Mare , Suceava CUI 14668841

B-dul Revolutiei, nr. 17, cam. 332-333, Timisoara, CUI 24189250