Cea de-a VIII-a Reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM

În perioada 28-30 ianuarie 2019, la Bucureşti, FADIDA a participat la cea de-a VIII-a Reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020 şi a Subcomitetului Sectorial de Mediu, în cadrul căreia s-au discutat şi dezbătut, printre altele, şi următoarele teme:

  • Prezentarea cadrului de performanță POIM 2014-2020 și a măsurilor propuse pentru axele prioritare neperformante;
  • Propunerea de modificare POIM;
  • Stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM, progresul înregistrat de la cea de-a VII-a reuniune a CM;
  • Portofoliul de proiecte pentru POIM  Axele 3,4 și 5  – stadiul actual şi previziuni de contractare 2019;
  • Stadiul implementării fizice şi financiare a POIM – Axele 3,4 și 5 şi previziuni privind implementarea;
  • Stadiul proiectului PISSA BERD vizând consolidarea sectorului de apă şi apă uzată.