CONVOCATOR In conformitate cu Decizia nr. 1/16.04.2021 a Consiliului Director al FEDERATIEI ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DIN DOMENIUL APEI, se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor Federatiei pentru data de 26.04.2021, ora 10.00 In cazul in care la data si ora mentionata nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala a Asociatilor […]

În conformitate cu Decizia nr. 1/13.04.2020 a Consiliului Director al FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DIN DOMENUL APEI, se convoacă Adunarea Generală a Asociaților Federației pentru data de 27.04.2020. Menționăm că, în condițiile restricțiilor în vigoare adoptate în scopul prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul COVID-19, ședința se va desfășura în […]