Participarea, în perioada 17-18 iulie 2019, la cea de-a X-a Reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM şi la cea de-a X-a reuniune a Subcomitetului Sectorial Mediu care s-a desfăşurat la Timişoara, în cadrul cărora s-au prezentat: stadiul implementării fizice şi financiare a POIM (contracte/plăți/rambursări) și previziuni privind implementarea, stadiul apelurilor […]

Participarea, în data de 19 iunie, la Reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare POIM, ce-a de-a IX-a reuniune a CM POIM 2014-2020. Aceasta reuniune a avut drept scop aprobarea Raportului Anual de Implementare POIM aferent anului 2018 (RAI POIM 2018) prin care se prezintă informaţii şi evaluări privind progresele înregistrate […]

În perioada 28-30 ianuarie 2019, la Bucureşti, FADIDA a participat la cea de-a VIII-a Reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020 şi a Subcomitetului Sectorial de Mediu, în cadrul căreia s-au discutat şi dezbătut, printre altele, şi următoarele teme: Prezentarea cadrului de performanță POIM 2014-2020 și a măsurilor propuse pentru […]