DESPRE

        Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei – FADIDA este reprezentantul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară care funcţionează în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și care şi-au exprimat voința de a se asocia în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul serviciului de alimentare cu apă și canalizare din România, al întăririi rolului asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în cadrul arhitecturii instituționale din acest domeniu și al sprijinirii proiectelor de infrastructură realizate din fonduri europene și guvernamentale.

            Constituită inițial din 16 membri, Federaţia a ajuns să reunească în prezent 28 de Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.

            Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei – FADIDA a luat ființă în octombrie 2017, la Cluj – Napoca, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, actualizată, căpătând personalitate personalitate juridică în ianuarie 2018, când a fost înscrisă în Registrul Special-Federaţii, Secţiunea 1, de la Tribunalul Sălaj.