SCOP ȘI OBIECTIVE

SCOPUL 

Federația s-a constituit în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul serviciului de alimentare cu apă și canalizare din România, al întăririi rolului asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în cadrul arhitecturii instituționale  din acest domeniu, al sprijinirii proiectelor de infrastructură realizate din fonduri europene și guvernamentale.

OBIECTIVELE 

 • sporirea reprezentării și reprezentativității Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară având ca obiect de activitate serviciului public de alimentare cu apă și canalizare la nivel național și internațional;
 • îmbunătățirea cadrului instituțional și legislativ de desfășurare a activității Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară;
 • responsabilizarea factorilor decizionali;
 • realizarea unei bune informări și conlucrări între organizațiile și instituțiile din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;
 • constituirea interfeței pentru discuții și activitate ca partener activ pentru autoritățile administrației publice centrale, în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, în scopul de a coordona politicile și acțiunile comune ale membrilor;
 • identificarea și propunerea oricăror acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;
 • creșterea calității vieții, ca urmare a reabilitării și dezvoltării infrastructurii locale privind serviciul de apă și canalizare;
 • creșterea gradului de conștientizare a populației și a factorilor de decizie privind domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare;
 • creșterea gradului de participare a publicului la acțiuni de reducere și prevenire a impactului negativ asupra protecției mediului și domeniului public;
 • îmbunătățirea calității educației privind mediul și dezvoltarea durabilă.
 • corelarea din punct de vedere legal a importanței asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din domeniu cu finanțarea acestora