Technical Support to România

La invitaţia Băncii Mondiale, în 12 martie 2019, FADIDA a participat la întâlnirea de început a proiectului Technical Support to România în Analyzing and Addressing the Challenges în Meeting the Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD Directive 91/271/EEC (Suport tehnic pentru România în analiza și soluționarea provocărilor în îndeplinirea Directivei privind tratarea apelor uzate urbane).

Problemele discutate au fost legate de redefinirea aglomerărilor, impulsionarea investiţiilor în vederea conformării cu directivele UWWTD-91/271/EEC şi posibilitatea de evitare a măsurilor de infringement sau reducerea la minim a acestora.