RO WSS strategy outline – Inception workshop

Participarea FADIDA, in data de 16.08.2020, la workshop-ul de inceput al proiectului „ Technical Support to România în Analyzing and Addressing the Challenges în Meeting the Urban Wastewater Treatment Directive (UWWTD Directive 91/271/EEC ” (Suport tehnic pentru România în analiza și soluționarea provocărilor în îndeplinirea Directivei privind tratarea apelor uzate urbane), in cadrul carui s-au facut prezentari si s-au dezbatut probleme legate de cadrul structural al strategiei nationale privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, conformarea la directivele europene, identificarea sau crearea unui lider al sectorului, etc.