Managementul contractului de delegare/ îmbunătățirea relațiilor instituționale

Participarea la seminarul regional cu tema Managementul contractului de delegare/ îmbunătățirea relațiilor instituționale, din data de 25 iulie 2019, la Zalău, organizat în cadrul proiectului PISSA-BERD Asistența tehnică pentru consolidarea capacității sectorului de apă și apă uzată în România.