Reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM şi Subcomitetului Sectorial Mediu

Participarea, în perioada 17-18 iulie 2019, la cea de-a X-a Reuniune a Comitetului de Monitorizare POIM şi la cea de-a X-a reuniune a Subcomitetului Sectorial Mediu care s-a desfăşurat la Timişoara, în cadrul cărora s-au prezentat:

  • stadiul implementării fizice şi financiare a POIM (contracte/plăți/rambursări) și previziuni privind implementarea,
  • stadiul apelurilor de proiecte POIM,
  • stadiul contractării,
  • stadiul pregătirii portofoliului de proiecte şi progrese înregistrate în implementarea planului de evaluare POIM.