Reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare POIM

Participarea, în data de 19 iunie, la Reuniunea extraordinară a Comitetului de Monitorizare POIM, ce-a de-a IX-a reuniune a CM POIM 2014-2020. Aceasta reuniune a avut drept scop aprobarea Raportului Anual de Implementare POIM aferent anului 2018 (RAI POIM 2018) prin care se prezintă informaţii şi evaluări privind progresele înregistrate în atingerea obiectivelor programului.